Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

Usluge

Škola New English School pored kurseva stranih jezika organizuje nastavu koja se prilagođava svakom polazniku ponaosob i pruža usluge koje se prilagođavaju Vašim potrebama.

U zavisnosti od potreba polaznika škola organizuje:

• individualnu nastavu ( 1 na 1 sa predavačem)
• poluindividualnu nastavu (2-3 polaznika)

U našoj školi možete dobiti adekvatne časove i nastavni materijal koji će Vam pomoći u školovanju. Tako da u našoj školi možete pohađati:

• pripremu za upis u Filološku gimnaziju i Filoški fakultet
• pripremu za polaganje ispita stranog jezika na fakultetima i višim školama
• nastavnu pomoć učenicima pri savladavanju školskog gradiva
 

Znamo da je u današnje vreme značajno imati neku od diploma, a još značajnije neku od Međunarodnih diploma.

U New English School možete se pripremati za:

 • polaganje ispita engleskog jezika pri Britanskom Savetu
   (Starters, Movers, Flyers; FCE; CAE; CPE, IELTS; TOEFL)
 • polaganje ispita nemačkog jezika pri Goethe institutu
   (Goethe Zertifikat, Test DaF)
 • polaganje ispita francuskog  jezika pri Francuskom institutu
   (DELF; DALF)
 • polaganje ispita italijanskog jezika pri Italijanskom institutu
   za kulturu
(CILS; CELI)
 • polaganje ispita španski jezika pri Institutu Servates
   (DELE)
 • polaganje ispita ruskog jezika pri Ruskom domu – CEF nivoi


Među uslugama koje Vam naša škola može pružiti su i sledeće:

 • pisano prevođenje
 • prevođenje – konsekutivno i simultano
 • overu sudskog tumača svih službenih dokumenata
 • prevođenje sa titlovanjem