Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

Upis

Upis 2016/17

New English School školsku 2016/17 godinu počinje 12.09.2016. Kao i svake godine, početkom septembra se formiraju grupe i termini. Tokom upisa od 20.08.2016. u školi su organizovana dežurstva profesora. Tom prilikom potencijalni polaznici mogu dobiti sve informacije vezane za: kurs stranog jezika, dinamiku nastave, termine, cene, sertifikate.

Polaznici se mogu upisati i u toku godine na preostala slobodna mesta, a mogu se formirati i nove grupe u zavisnosti od interesovanja.

Drugi upisni rok je od 15.01.2017. godine. Drugi semestar počinje 02.02.2017. godine. Tada se formiraju nove grupe i nivoi polaznika u zavisnosti od interesovanja.

Prilikom upisa škola stranih jezika New English School se trudi da izađe maksimalno u susret polazniku što se tiče termina nastave.

         
       

 

 

 

    
                                         

Uslovi plaćanja

Prijava polaznika se potvrđuje potpisivanjem prijave i uplatom prve rate ili uplatom celokupnog kursa. Prva rata se uplaćuje prilikom prijave, ostale rate se uplaćuju do 15-tog u mesecu, za mesec koji se pohađa. Godišnja školarina ili školarina semestra se odnosi na ukupan fond časova u toku školske godine ili semestra, ne na broj časova koji se održi u toku određenjih meseci. Tako da u nekom mesecu ima više odnosno manje časova, ali je mesečna rata svakog meseca ista.

Kalendar rada 2016/17

za Pančevo

Početak godine      12.09.2016.    
Zimski raspust       23.12.2016.-15.01.2017. Vojvodinu
Prolećni raspust     13.04. -17.04. 2017.                 
Kraj godine            16.06.2017.

za Beograd

Početak godine      12.09.2016.                                                                                                       Zimski raspust      30.01 - 10.02.2017.                                                                                           Prolećni raspust    13.04. -17.04.2017.                                                                                           Kraj godine           16.06.2017.                                                                                               

Nastavni materijal

Udžbenici koji se koriste u nastavi su udžbenici renomiranih inostranih izdavača. Nastavni materijal nije uključen u cenu kursa.

  

Preko New English School polaznici mogu nabaviti nastavni materijal po cenama distributera. Pored nastavnog materijala, škola polaznicima može obezbediti i rečnike, gradiranu lektiru po nivoima (readers) i gramatike za različite nivoe znanja.

Prijavi se za kurs stranog jezika

Moguće je kombinovati maksimalno 2 popusta do visine od 20%.

Upišite Kupon kod i ostvarite popust u vrednosti kupona.