Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

Online kursevi engleskog, španskog i nemačkog jezika

    Online kursevi engleskog, nemačkog i španskog jezika
NEW ENGLISH SCHOOL i Cambridge Institute Spain vam omogućavaju da savladate engleski španski i nemački jezik iz "fotelje" vašeg doma, kancelarije, parka... odnosno sa svakog mesta gde se možete povezati na internet.                                                                                                                                                                U Ponudi su sledeći kursevi:
ENGLESKI i ŠPANSKI JEZIK  
      * Opšti engleski Nivo A1, sastoji se od dva modula A1-I, i A1-II, svaki modul 60 sati                                CENA po modulu (60 sati)............... 7.900 RSD
      * Opšti engleski Nivo A2, sastoji se od dva modula A2-I, i A2-II, svaki modul 60 sati                                CENA po modulu (60 sati)............... 7.900 RSD
      * Opšti engleski Nivo B1, sastoji se od tri modula B1-I, B1-II, B1-III, svaki modul 60 sati                         CENA po modulu (60 sati)............. 7.900 RSD
      * Opšti engleski Nivo B2, sastoji se od tri modula B2-I, B2-II, B2-III, svaki modul 60 sati                         CENA po modulu (60 sati)............. 7.900 RSD  
      * Opšti engleski Nivo C1, sastoji se od 4 modula C1-I, C1-II, C1-II, C1-IV, svaki modul 60 sati                 CENA po modulu (60 sati)............. 7.900 RSD  
NEMAČKI JEZIK  
       * Opšti nemački jezik Nivo A1, sastoji se od dva modula A1-I i A1-II,                                                        CENA po modulu (60 sati)............ 7.900 RSD
 
pitajte nas za detalje o online kursevima putem e-maila: nesskola@gmail.com