Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

Kursevi stranih jezika

Škola organizuje:

• kurseve engleskog jezika
• kurseve španskog jezika
• kurseve italijanskog jezika
• kurseve nemačkog jezika
• kurseve francuskog jezika
• kurseve ruskog jezika
• kurseve srpskog jezika
• kurseve engleskog jezika u Velikoj Britaniji

Za decu: 

• kurseve za predškolski uzrast (3-6 godina)
• kurseve za školski uzrast
• kurseve za srednjoškolski uzrast

Za odrasle:

• opšti kursevi
• biznis kursevi
• specijalizovani-tematski kursevi (medicina, turizam, ekonomija, itd.)
• konverzacijski kursevi
• kursevi za firme
• intenzivni kursevi
 

Sa New English School dobijate:

• učenje cele školske godine od 10 meseci
• učenje od po 5 meseci (jesenji i prolećni semestar)
• besplatan online dijagnostički test
• besplatne konsultacije po potrebi
• mnogo dodatnog materijala
• korišćenje školske biblioteke
• mnogobrojne priredbe i dešavanja u školi
• besplatan pismeni i usmeni završni test
• sertifikat o Vašem postignutom nivou znanja izražen u Međunarodno priznatom CEF nivou
 

Naši principi i metod rada

Naš osnovni cilj je razvijanje komunikativne kompetencije i sticanje praktičnog znanja i svih onih navika koje doprinose uspešnom snalaženju u okviru drugačijeg govornog okruženja.
 

U skladu sa našim principima i metodom, nastava uključuje:

• rad u skladu sa CEF nivoima i nivoima YALS-a
• stručne predavače i najsavremenije metode
• audio-video opremu i didaktička sredstava
• multi-medijalno učenje za usavršavanje četiri veštine
• mali broj polaznika u grupi (od 5 do 10)
• detaljno upoznavanje sa potrebama polaznika
• prijatan, odlično opremljen, klimatizovan prostor
• školsku biblioteku, dodatni materijal, konsultacije
• konverzaciju na jeziku koji se izučava
• nezavisnog govornika
• pozitivnu korekciju
• korišćenje stranog jezika bez potrebe za prevođenjem
• aktivno učestvovanje polaznika
• kulturnu prilagođenost 
• mogućnost usavršavanja u Velikoj Britaniji

 

Prijavi se za kurs stranog jezika

Moguće je kombinovati maksimalno 2 popusta do visine od 20%.

Upišite Kupon kod i ostvarite popust u vrednosti kupona.