Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

Kursevi jezika za odrasle

Odraslim polaznicima nudimo veliki broj kurseva stranih jezika različitih nivoa. U toku samog kursa prati se napredovanje svakog polaznika ponaosob i nastava se prilagođava potrebama i interesovanjima polaznika i cele grupe.

Za odrasle polaznike organizujemo kurseve stranog jezika od početnog (CEF nivo A1) do visokog nivoa (CEF nivo C2). Veliki broj grupa istog nivoa znanja nam omogućava da polaznicima omogućimo adekvatan termin koji je u skladu sa njihovim dnevnim i poslovnim obavezama.

Svi zainteresovani mogu da provere svoje znanje stranog jezika tako što će uraditi besplatan online dijagnostički test. Po izradi testa odmah ćete dobiti rezultat o svom nivou znanja, što Vam može pomoći u daljem planiranju učenja stranog jezika. Pored online dijagnostičkog testa, polaznici prolaze na prvom času i detaljan test koji tačno određuje njihove potrebe i u kom pravcu treba da se nastavi dalje usavršavanje.

Ponuda firmama

Svaka zainteresovana firma može nam se obratiti putem telefona ili e-maila radi dostavljanja ponude. Ponuda za određenju firmu kreira se prema potrebama i profilu firme. Da bi se firmi dala adekvatna ponuda školi su potrebne informacije o firmi, radnom vremenu zaposlenih, broju polaznika i nivou znanja. Testiranje polaznika je besplatno i vrši se online, što odgovara zaposlenima koji imaju mnoštvo radnih obaveza.
Firmama nudimo organizovanje kursa stranog jezika za grupe ili pojedince, u našim ili prostorijama firme. Ukoliko je firma zainteresovana da veći broj njenih zaposlenih usavršava svoje znanje stranog jezika, nakon detaljne analize znanja, polaznici istog nivoa znanja će biti u grupi zatvorenog tipa. Ako je to manji broj, polaznike raspoređujemo u postojeće grupe u našoj školi. Ovaj model omogućava da polaznici biraju i mesto i vreme u skaldu sa svojim obavezama, a nisu ograničeni isključivo kursevima koji se održavaju u firmi.

Ukoliko se nastava, po potpisivanju ugovora sa firmom, održava u prostorijama firme, potrebno je obezbediti adekvatnu prostoriju za održavanje nastave. Prostorija u kojoj se može montirati bela tabla, u kojoj će se ne ometano održavati nastava bez prekidanja od strane trećih lica ili telefona. Takođe mora biti redovno održavana, adekvatno osvetljena, sa odgovorajućim stolovima i stolicama, mogućnošću provetravanja.


Reference

 - Republički zavod za zdravstveno osiguranje filijala Pančevo
 - NIS-PETROL Rafinerija nafte Pančevo
 - NIS ad Gazprom neft Novi Sad
 - Institut Tamiš Pančevo
 - National Bank of Greece filijala Pančevo
 - Predškolska ustanova "Dečija radost" Pančevo
 - Osnovna škola "Sveti Sava" Pančevo
 - Hypo Alpe-Adria Bank filijala Pančevo
 - Ei-Konsing Beograd
 - Predškolska ustanova "Kolibri" Kovačica
 - Predškolska ustanova "Kolibri" Crepaja
 - Volks bank filijala Pančevo
 - Dom kulture Kovin
 - AD Holcim Beograd
 - Elektrovojvodina Pančevo
 - JP Vojvodinašume Pančevo
 - JP Transnafta Pančevo
 - Centroproizvod Beograd
 - Vojvodinaput-Pančevo DOO
 - DDOR Novi Sad
 - Alpha Bank filijala Pančevo
 - HIP Petrohemija AD Pančevo
 - Utva ad Milan Premasunac Kačarevo
 - Biroelektronik Pančevo
 - DOO Utva IBZ Smederevo
 - Vojska Srbije
 - Meridan Banka filijala Pančevo
 - Bimax doo Pančevo
 - Gradska Uprava Pančevo
 - Passage Group Pančevo
 - AIK banka filijala Pančevo

Prijavi se za kurs stranog jezika

Moguće je kombinovati maksimalno 2 popusta do visine od 20%.

Upišite Kupon kod i ostvarite popust u vrednosti kupona.