Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

Kursevi jezika za decu

U našoj školi se može početi sa učenjem stranog jezika već od 3. godine starosti, sa ili bez prethodnog znanja, što je omogućeno detaljnom šemom kurseva. Posebno obučeni profesori za rad sa decom, redovno posećuju stručne seminare gde se usavršavaju.

Ono što je izuzetno bitno je da programi prate razvoj intelektualnih i motoričkih sposobnosti dece i time omogućavaju da deca rade ono što je njima zanimljivo za njihov uzrast, a sve to uz upotrebu atraktivnih programa i materijala. Uz program koji rade i sam čas koji je osmišljen i prilagođen njihovom uzrastu, deca nemaju opterećenje da uče strani jezik, već sve usvajaju spontano i kroz igru. Kroz raznovrsne aktivnosti deca usvaju osnovne strukture i vokabular primeren njihovom uzrastu.

 

Znamo da se deca u predškolskom uzrastu teže privikavaju na novu sredinu, pa samim tim i na školu stranih jezika, pogotovo ako nisu uključena u vrtić. Iz tog razloga svako dete koje prvi put kreće na kurs stranog jezika u slučaju neprilgođavanja nastavi ima prva 4 časa gratis. Ukoliko dete ne uspe u tom period da se prilagodi nema obavezu da nastavi kurs, kao ni roditelji obavezu plaćanja za ta 4 časa ili manje.

Nastava za decu predškolskog uzrasta je organizovana 2 puta nedeljno po 45 minuta.
Ukupan fond u toku školske godine je 70 časova.

Priprema za kvalitetno obrazovanje – osnovnoškolski uzrast

Deca osnovnoškolskog uzrasta su podeljena u grupe po uzrastu i nivou znanja. Veliki broj grupa istog uzrasta a različitog nivoa znanja nam dozvoljava da talentovanu i naprednu decu, uz predlog profesora i saglasnost roditelja, rasporedimo u grupu višeg nivoa znanja. Već u ovom uzrastu deca se upoznaju sa mogućnošću polaganja međunarodno priznatih ispita.

Prva testiranja deca prolaze u okviru naše škole, a nešto kasnije u Institutima stranih jezika, gde po položenim ispitima dobijaju Međunarodne diplome.

Nastava za decu školskog uzrasta je organizovana 2 puta nedeljno po 60 minuta.
Ukupan fond u toku školske godine je 90 časova.

Veliki izbor dodatnog materijala i brojni događaji

Pored samog nastavnog materijala u nastavi kurseva za decu se koristi puno dodatnog materijala. Deca uče mnogo pesmica, recitacija, obrađuju se bajke i priče, koriste se kvizovi i ukrštenice da bi deca na zanimljiv način naučila nove pojmove. U toku školske godine obeležavaju se praznici specifični za govorno područje sa koga taj jezik dolazi. Pored praznika koji se obeležvaju u našoj zemlji, veliku pažnju dece privlače praznici i običaji zemlje čiji jezik uče. Tako da u našoj školi možete videti plakate, crteže, rukotvorine sa temama tih praznika.

Polaznici naše škole mogu uživati u izvedbi praznika i običaja kao što je ispijanje engleskog čaja u 5 poslepodne, plesu pod maskama u Noći veštica i Karnevalu u Veneciji, pisanju ljubavne čestitke za Dan zaljubljenih, pisanju dirljive čestitke mami da Dan majki, i mnogo drugih.

Svake godine škola organizuje novogodišnju priredbu i priredbu za kraj školske godine koja se održava u junu. Tom prilikom deca koja pohađaju naše kurseve su u mogućnosti da roditeljima i gostima priredbe pokažu sve ono što su naučili na časovima. Priredbama se deca najviše raduju i u njihovoj organizaciji rado učestvuju.

Naša turistička agencija svakog leta organizuje letnje kampove engleskog jezika na Zlatiboru i u Grčkoj za decu uzrasta 7-17 godina, kao i letnje kurseve engleskog jezika u Velikoj Britaniji i Americi. više o letnjim programima pogledaj ovde

Prijavi se za kurs stranog jezika

Moguće je kombinovati maksimalno 2 popusta do visine od 20%.

Upišite Kupon kod i ostvarite popust u vrednosti kupona.