Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

Kurs srpskog jezika


New English School pored stranih jezika, neguje i naš, srpski jezik. Tako da u našoj školi organizujemo časove i nastavu srpskog jezika stranim državljanima. Nastava se održava na relaciji jezik stranaca – srpski, ukoliko su u pitanju jezici koje imamo u ponudi škole. Ukoliko je neki od manje poznatih i zastupljenih jezika tada je komunikacija engleski – srpski. 

Pored samog učenja jezika polaznik se upoznaje sa kulturom Srba, njenim tradicionalnim vredostima i modernim težnjama kroz teoriski i praktičan rad. Nastavu organizujemo u vidu grupne i individualne nastave. Nastavu i kurseve izvode predavači koji su stručni i redovno se usavršavaju.

Škola organizuje i nastavu koja je pomoć u savladavanju školskog gradiva osnovcima i srednjoškolcima.

Prijavi se za kurs stranog jezika

Moguće je kombinovati maksimalno 2 popusta do visine od 20%.

Upišite Kupon kod i ostvarite popust u vrednosti kupona.