Skip to Navigation

Prijavi se za kurs jezika

Kurs francuskog jezika

Francuski jezik se već godinama uči na našim prostorima, ali nikada nije dobio mesto koje zaslužuje. New English School organizuje kurs francuskog jezika za decu, srednjoškolce i odrasle. Nastavu i kurseve izvode stručni predavači koji se redovno usavršavaju u zemlji i inostranstvu. Nastavni materijal koji se koristi na kursevima francuskog jezika su najnovija izdanja renomiranih francuskih izdavača kao što su.

Pored opštih kurseva organizovanih po nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira, škola organizuje individualne časove, kao i pomoć osnovcima i srednjoškolcima pri savladavanju školskog gradiva francuskog jezika. Organizujemo i pripremu za upis u Filološku gimnaziju i Filološki fakultet – francuski jezik.

DELF (Diplôme d'études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) su zvanične diplome Ministarstva prosvete Francuske. One omogućavaju onima koji uče francuski da ozvaniče svoj nivo znanja i sposobnosti upotrebe jezika. Škola New English School Vam može pomoći u pripremi za polaganje ispita u Francuskom institutu u Beogradu.

Diplome koje se dobiju nakom polaganja ispita u Francuskom institutu su:

• DELF za decu uzrasta od 6 do 10 godina DELF A1, A2, B1 i B2
• DELF za učenike od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole DELF A1, A2, B1 i B2
• DELF/DALF za odrasle starije od 18 godina DELF A1, A2, B1, B2, DALF C1 i C2

Prijavi se za kurs stranog jezika

Moguće je kombinovati maksimalno 2 popusta do visine od 20%.

Upišite Kupon kod i ostvarite popust u vrednosti kupona.